Bijlessen basisschool

Een goede voorbereiding op de Cito- of Entreetoets is een vereiste voor het behalen van een betere score. Onze bijlessen zijn gebaseerd op het geven van een goede basiskennis op het gebied van spelling, begrijpend lezen, rekenen en studievaardigheden. Onvoldoende aandacht en begeleiding in de klas kunnen leiden tot leerachterstand. Omdat veel basisscholen de kinderen niet of nauwelijks voorbereiden op de Entreetoets van groep 7 is gebleken dat goede rapportcijfers in het verleden geen garantie bieden voor een goed resultaat op deze belangrijke toets. Beter-Bijles biedt ondersteuning bij het verbeteren van de reken- en taalvaardigheid en zorgt voor de beste voorbereiding op de Entreetoets van groep 7 en Cito-toets van groep 8: een duidelijke en doelgerichte uitleg van de theorie van alle toetsonderdelen, gecombineerd met veelvuldig oefenen. U kunt ons bellen of mailen voor meer informatie.

Middelbare school

Leren om te leren en goed kunnen plannen zijn sleutelbegrippen voor de middelbare school. De vaardigheid om een goed uittreksel te kunnen maken is een vereiste om de grote hoeveelheid lesstof effectief te kunnen verwerken. Beter-Bijles leert de scholier deze onmisbare vaardigheden aan, geeft bijlessen in alle vakken en biedt professionele hulp bij leerproblemen.

Aan wie en de kosten

Bijlessen worden gegeven (maandag t/m zaterdag) aan leerlingen van het basisonderwijs (vanaf groep 6) en aan scholieren van het middelbaar onderwijs. De bijlessen en voorbereiding op entreetoets (groep 7) of Cito-toets (groep 8) vinden plaats in kleine groepjes (maximaal 4 kinderen) of individueel. Het lesgeld bedraagt € 34 per uur of € 240 per maand (8 lesuren). Wij rekenen geen inschrijfkosten.

home
oefenboek
informatie
nieuws
contact